Mateřská škola K Roztokům, Praha 6 - Suchdol

CELOROČNÍ PROJEKT ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017Pohadka1


Z POHÁDKY DO POHÁDKY
ANEB MOUDROST A POSELSTVÍ ČESKÝCH POHÁDEK

 

POHÁDKA DOPROVÁZELA ŽIVOT NAŠICH PŘEDKŮ PO STALETÍ. V DNEŠNÍ TECHNICKÉ DOBĚ JE POHÁDKA, ZEJMÉNA KLASICKÁ, ČASTO OPOMÍJENA A DĚTI NĚKTERÉ NÁRODNÍ POHÁDKY JIŽ NEZNAJÍ. KLASICKÁ POHÁDKA NABÍZÍ PŘIROZENÝ VSTUP DO SVĚTA KULTURY A NÁRODNÍHO CÍTĚNÍ. PROSTŘEDNICTVÍM POHÁDEK BOŽENY NĚMCOVÉ, K. J. ERBENA A F. HRUBÍNA, BUDEME DĚTEM PŘEDÁVAT TY NEJZÁKLADNĚJŠÍ HODNOTY LIDSKÉHO ŽIVOTA, OBOHATÍME POVĚDOMÍ DĚTÍ O NAŠICH KOŘENECH. VYUŽIJEME POHÁDKOVÝ PŘÍBĚH K TOMU, ABYCHOM DĚTEM NABÍDLY MOŽNOST VLASTNÍ REALIZACE PŘI PŘÍPRAVĚ A DRAMATIZACI POHÁDEK.

KE ZNALOSTI LIDOVÝCH TRADIC PATŘÍ I TRADIČNÍ ČESKÁ PŘÍSLOVÍ A NÁRODNÍ LIDOVÉ PÍSNĚ.

ZÁŘÍ : „HURÁ, UŽ JSEM VE ŠKOLCE / PŘEDŠKOLÁK – SOVIČKA“

 • UŽ JSEM VE ŠKOLCE / U SOVIČEK – SEZNAMOVÁNÍ SE S NOVÝM PROSTŘEDÍM, NOVÝMI KAMARÁDY, S PANÍ UČITELKAMI…
 • MŮJ NOVÝ KAMARÁD – NAVAZOVÁNÍ / PROHLUBOVÁNÍ KAMARÁDSKÝCH VZTAHŮ, JMÉNA KAMARÁDŮ, ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLKY…
 • PRAVIDLA RADOSTNÉHO SOUŽITÍ – SEZNAMOVÁNÍ SE A SPOLEČNÁ DOHODA PRAVIDEL, KRESBA ČI MALOVÁNÍ PIKTOGRAMŮ JEDNOTLIVÝCH PRAVIDEL; PÍSNĚ: PĚJME PÍSEŇ DOKOLA, JÁ JSEM MUZIKANT…
 • ORIENTACE VE ŠKOLCE I BLÍZKÉM OKOLÍ – DODRŽOVÁNÍ PRAVIDEL BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ
 • SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST: VÝZNAM SVÁTKU, NÁVŠTĚVA KAPLIČKY, PEČENÍ SVATOVÁCLAVSKÝCH KOLÁČŮ…

ŘÍJEN : „MATKA PŘÍRODA MÁ PLNÝ KOŠÍK A BAREVNÝ PLÁŠŤ“

 • ZAČÍNÁ PODZIM – CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY, POČASÍ, PÍSNĚ, BÁSNĚ
 • OVOCE x ZELENINA – BARVA, TVAR, CHUŤ, UDĚLÁME SI SALÁT
 • PŘÍRODNINY, SBĚR KAŠTANŮ, ŽALUDŮ, ŠÍPKŮ – VÝROBA PANÁČKŮ, ZVÍŘÁTEK, NAVLÉKÁNÍ….
 • PLODY LESA (HOUBY – JEDLÉ/NEJEDLÉ/JEDOVATÉ )
 • POZOROVÁNÍ ZMĚN V PŘÍRODĚ, SBĚR A NÁSLEDNÉ SUŠENÍ LISTŮ PRO POZDĚJŠÍ ZPRACOVÁNÍ (FROTÁŽ, LEPENÍ, TVOŘENÍ KOLÁŽE…)
 • MÉNĚ – MÁLO/ VÍCE, MALÝ x MENŠÍ x NEJMENŠÍ – STUPŇOVÁNÍ
 • DRAKIÁDA:   POUŠTĚNÍ DRAKA, NENÍ DRAK JAKO DRAK, BÁSNĚ A PÍSNĚ
 • DEN ČESKÉ STÁTNOSTI: VÝZNAM SVÁTKU, DLE MOŽNOSTÍ NÁVŠTĚVA PRAŽSKÉHO HRADU (SOVIČKY), PREZIDENTSKÁ VLAJKA, STÁTNÍ SYMBOLY

Pohadka-PrinceznickaNaBalePRINCEZNIČKA NA BÁLE (F. HRUBÍN)
POHÁDKA PRVNÍ – ÚVODNÍ VERŠOVANÁ

VERŠE SE NAUČÍME, ZAHRAJEME SI NA PRINCEZNY A KRÁLE POMOCÍ NOVÝCH KOSTÝMŮ, BUDEME HLEDAT SCHOVANÉ BRAMBORY, TY SI POTOM UPEČEME V TROUBĚ.

PÍSEŇ „JEDNA DVĚ TŘI ČTYŘI PĚT.

Pohadka-OtesanekOTESÁNEK
TÉMA ZDRAVÁ VÝŽIVA

CO PROSPÍVÁ NAŠEMU TĚLU, DRUHY, NEMOCÍ, CO SE STANE, KDYŽ SE PŘEJÍDÁME, ZDRAVÉ A NEZDRAVÉ POTRAVINY (VIZ OVOCE A ZELENINA, ŠÍPKOVÝ ČAJ…)

POHÁDKU SI ZAHRAJEME – MAŇÁSCI NA TYČI

PŘÍSLOVÍ: VŠEHO S MÍROU; JEZ DO POLOSYTA, PIJ DO POLOPITA; ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA; V NEJLEPŠÍM PŘESTAŇ…

LISTOPAD : „LÍSTEČEK MI NA DLAŇ SPAD“

 • PRŠÍ, FOUKÁ – SLEDOVÁNÍ PROBÍHAJÍCÍCH ZMĚN V PŘÍRODĚ, VHODNÉ OBLEČENÍ. PÍSEŇ: „EJ, PADÁ, PADÁ ROSIČKA..“
 • ROČNÍ OBDOBÍ – CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH ROČNÍCH OBDOBÍ
 • PŘÍPRAVA PŘÍRODY (ROSTLINY I ZVÍŘÁTKA) NA ZIMU EKO PROGRAM. PÍSNĚ: „BUDE ZIMA, BUDE MRÁZ“, „NA TÝ LOUCE ZELENÝ“
 • SVĚT KOLEM NÁS – MATERIÁLY, TVARY, VELIKOSTI
 • SVATÝ MARTIN – PŘÍBĚH SV. MARTINA, SYMBOLIKA TOHOTO SVÁTKU, PEČENÍ SVATOMARTINSKÝCH KOLÁČKŮ. PÍSEŇ „UŽ SVATÝ MARTIN NA SVÉM KONI“, LIDOVÉ PÍSNĚ O KONÍCH: „A JÁ SÁM, VŽDYCKY SÁM, „JEDE, JEDE, POŠTOVSKÝ PANÁČEK“, „POD NAŠIMA OKNY“, „ ČTYŘI KONĚ VE DVOŘE“…)

SVATÝ MARTIN – PŘESPÁNÍ VE ŠKOLCE:
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD SPOLEČNĚ S RODIČI, ZAZPÍVÁNÍ PÍSNÍ MARTINOVI NA BÍLÉM KONI (LOUKA), HLEDÁNÍ POKLADU SV. MARTINA VE VEČERNÍM LESE PODLE SVĚTEL (ZKOUŠKA ODVAHY), SPOLUPRÁCE VE SKUPINĚ, PŘESPÁNÍ VE ŠKOLCE DLE ZÁJMU DĚTÍ

O SMOLÍČKOVI – TÉMA LESNÍ ZVĚŘ

KDE A JAK ŽIJÍ JEDNOTLIVÁ LESNÍ ZVÍŘÁTKA, KDO A JAK SE O NĚ STARÁ, PŘIROZENÁ ROVNOVÁHA V PŘÍRODĚ, CO PRO ZDRAVOU PŘÍRODU MŮŽEME UDĚLAT MY VŠICHNI.

POHÁDKU SI ZDRAMATIZUJEME, POUŽIJEME NOVÉ KOSTÝMY, KULISY, DIVADELNÍ PARAVÁN…,

PÍSNĚ: „LETĚLA HUSIČKA, LETĚLA ZVYSOKA“, „VYLETĚLA HOLUBIČKA ZE SKÁLY“

PŘÍSLOVÍ : POZDĚ BYCHA HONIT; OPATRNOSTI NIKDY NEZBÝVÁ; ČIŇ ČERTU DOBŘE, PEKLEM SE TI ODMĚNÍ; PODEJ ČERTU PRST A HNED CHCE CELOU RUKU,,,

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
TÉMA MÍRY, VÁHY, VELIKOSTI…

DĚLÁME JEDNODUCHÉ POKUSY, VYROBÍME SI METR A KROKOMĚR, ZMĚŘÍME SE, ZVÁŽÍME…

PŘÍSLOVÍ: VÍCE HLAV – VÍCE ROZUMU; DOBRÁ RADA NAD ZLATO; V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE…

PROSINEC : „ADVENT PLNÝ POHÁDEK/VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ“

 • MIKULÁŠI, MIKULÁŠI, KDO TO TADY S TEBOU STRAŠÍ – LIDOVÉ ZVYKY, BÁSNĚ, PÍSNĚ, POHÁDKY. PÍSEŇ „KOLÍBALA BÁBA ČERTA“
 • TĚŠÍME SE NA VÁNOCE – ČAS ADVENTNÍ, LIDOVÉ ZVYKY, PŘÍBĚH O JEŽÍŠKOVI, KOLEDY, VÝROBA DÁRKŮ, PŘÁNÍČEK, ZPÍVÁNÍ KOLED SENIORŮM V HORIZONTU (SOVIČKY), VÝROBA BETLÉMU, ZDOBENÍ STROMEČKU, VÝZDOBA PROSTOR ŠKOLKY + VÁNOČNÍ PÍSNĚ A KOLEDY
 • VYUŽITÍ PESTRÉ NABÍDKY VÁNOČNÍCH POŘADŮ A POHÁDEK CD, DVD,…
 • VÁNOČNÍ POSEZENÍ S DĚTMI A JEJICH RODIČI, PRACOVNÍ DÍLNY

ŠKOLNÍ VÝLET S MIKULÁŠSKOU nebo VÁNOČNÍ TÉMATIKOU                    

O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE (F. HRUBÍN)
VERŠOVANÁ POHÁDKA – TÉMA RODINA

SOUDRŽNOST RODINY, RODINNÉ VAZBY A VZTAHY, PEČEME A ZDOBÍME PERNÍČKY, MOTIVAČNÍ OBRÁZKY POHÁDKOVÉ BYTOSTI S OMALOVÁNKAMI, VERŠE SE NAUČÍME A POHÁDKU SI ZDRAMATIZUJEME, GERLICHOVO LOUTKOVÉ DIVADLO, KULISY A MAŇÁSCI

PŘÍSLOVÍ: KDO JINÉMU JÁMU KOPÁ, SÁM DO NÍ PADÁ; KDO SE SMĚJE NAPOSLED, TEN SE SMĚJE NEJLÍP; ČÍM KDO ZACHÁZÍ, TÍM TAKÉ SCHÁZÍ…

LEDEN : „VLÁDU PŘEVZALA PANÍ ZIMA“

 • ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK + TŘI KRÁLOVÉ: PŘÍBĚH TŘÍ KRÁLŮ, LIDOVÉ ZVYKY A OBYČEJE, BÁSNĚ, PÍSNĚ, VYROBÍME SE KORUNU, TŘÍKRÁLOVÝ PRŮVOD
 • PTÁČCI NA KRMÍTKU ANEB ZIMA V LESE: STROMY, LESNÍ ZVÍŘÁTKA, STOPY VE SNĚHU, KDO POTŘEBUJE NAŠI POMOC, KTEŘÍ PTÁČCI ZŮSTÁVAJÍ A KTEŘÍ ODLÉTAJÍ, KRMENÍ PTÁČKŮ NA KRMÍTKU, JEJICH DRUHY, EKO PROGRAM (VYROBÍME „KRMNOU KOULIČKU“ PRO PTÁČKY) + TANEČEK VRABEC A SÝKORKA
 • ČASOVÉ POJMY A MĚŘENÍ ČASU: ROK, MĚSÍC (NÁZVY), DEN (NÁZVY), MINUTA, VTEŘINA, (PROCVIČÍME ČASOVÝ ODHAD – KRÁTKÝ ČASOVÝ ÚSEK) VYUŽITÍ BUDÍKU, RŮZNÝCH ČASOMĚŘIČŮ (DĚTI PŘINESOU Z DOMU), DRUHY HODIN, VÝROBA HODIN              
 • JDEME K ZÁPISU (PŘEDŠKOLÁCI) – VÍM, JAK SE JMENUJI JÁ, MAMINKA, TATÍNEK, SOUROZENCI, KDE BYDLÍM (PŘESNOU ADRESU), BEZPEČNĚ POČÍTÁM DO 10, UMÍM NAZPAMĚŤ KRÁTKOU BÁSEŇ, UMÍM ZAZPÍVAT JEDNODUCHOU PÍSNIČKU….

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – TÉMA ČAS:

MINUTA, HODINA, DEN, ROK, ŽIVOTNÍ ETAPY, PÍSEŇ „BYLA JEDNA RŮŽENKA“, VYUŽIJEME DIDAKTICKÉ POMŮCKY – VELKÉ NÁSTĚNNÉ OBRAZY PRO 16 POHÁDEK – POSLOUPNOST DĚJE

PŘÍSLOVÍ: V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE; KDO SI POČKÁ, TEN SE DOČKÁ; KONEC DOBRÝ, VŠECHNO DOBRÉ

DVANÁCT MĚSÍČKŮ – TÉMA ČAS

NÁZVY MĚSÍCŮ, JAKÝ MĚSÍC JE ČÍM CHARAKTERISTICKÝ, DRAMATIZACE POHÁDKY S VYUŽITÍM KULIS A KOSTÝMŮ 

PŘÍSLOVÍ : KDO CHCE PSA BÍT, HŮL SI NAJDE; KDO SEJE VÍTR, SKLIDÍ BOUŘI; JAK SE DO LESA VOLÁ, TAK SE Z LESA OZÝVÁ

ÚNOR : „ÚNOR BÍLÝ POLE SÍLÍ ANEB AŤ ŽIJE MASOPUST“

 • LIDSKÉ TĚLO A JEHO NEMOCI – VYUŽIJEME RODIČE LÉKAŘE, ZUBNÍHO LÉKAŘE ČI ZDRAVOTNÍ SESTRU K PŘEDNÁŠCE O SVÉM POVOLÁNÍ A O ZDRAVÍ ČLOVĚKA. NÁVŠTĚVA Z ČERVENÉHO KŘÍŽE. NÁMĚTOVÉ HRY NA LÉKAŘE…, OŠETŘUJEME MEDVÍDKA, KAMARÁDA…, VYUŽITÍ ODBORNÝCH TEXTŮ, OBRÁZKŮ, ENCYKLOPEDIÍ APOD. VYROBÍME SI KOSTRU ČLOVĚKA Z KARTONU V DĚTSKÉ VELIKOSTI
 • POVOLÁNÍ – CO DĚLÁ MAMINKA, TATÍNEK, HRA NA ŘEMESLA – HÁDEJ, KDO JSEM A CO UMÍM (PANTOMIMA). HRAJEME SI NA…. (NÁMĚTOVÉ HRY)
 • MASOPUST – ZVYKY, VÝROBA MASEK, PRŮVOD

PÍSNĚ A ŘÍKADLA: „BEJVÁVALO, BEJVÁVALO“, „NESTAREJ SE ŽENO MÁ“, „STREJČEK NIMRA“, „TO JE ZLATÉ POSVÍCENÍ“, „NEPUDU DOMU“, „KALAMAJKA“, „HOLKA MODROOKÁ“, „HRÁLY DUDY U POBUDY“…

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK SUCHDOLEM NÁVŠTĚVA RADNICE a dalších

PRINC BAJAJA –  TÉMA ZDRAVÍ A HENDIKEP

JAK POMÁHAT SLEPÝM, HLUCHÝM, AUTISTŮM, LIDEM NA VOZÍČKU, JAKÁ MAJÍ OMEZENÍ V ŽIVOTĚ, BUDEME CHODIT SE ZAVÁZANÝMA OČIMA A SLEPECKOU HŮLKOU, POSTAVÍME SI HRAD Z KARTONU A VYZDOBÍME BARVOU                            

PŘÍSLOVÍ : ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA; ZDÁNÍ KLAME; NENÍ VŠECHNO ZLATO, CO SE TŘPYTÍ

BŘEZEN : „HU,HU,HU, JARO UŽ JE TU“

 • BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY – PRÁCE S KNIHOU, MALÝ, VELKÝ ČTENÁŘ, EXKURSE DO KNIHOVNY, NEJZNÁMĚJŠÍ AUTOŘI DĚTSKÉ LITERATURY, CO JIŽ ZNÁME, VÝROBA VLASTNÍ KNÍŽKY, VYMÝŠLÍME POHÁDKU, PRÁCE S KNIHOU „HRAJEME SI S POHÁDKOU“
 • ZIMO, ZIMO, TÁHNI PRYČ – LIDOVÉ ZVYKY, OBYČEJE A TRADICE SPOJENÉ S ODCHÁZEJÍCÍ ZIMOU A NASTUPUJÍCÍM JAREM, BÁSNĚ, ŘÍKADLA; PÍSNĚ: „ČERVENÝ ŠÁTEČKU KOLEM SE TOČ“, „ČÍŽEČKU, ČÍŽEČKU“, „ŠEL ZAHRADNÍK DO ZAHRADY“, „ŠLY PANENKY SILNICÍ“… VYNÁŠENÍ MORANY DO ÚNĚTICKÉHO POTOKA.
 • JAK SE RODÍ JARO – CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY PŘICHÁZEJÍCÍHO JARA, ASTRONOMICKÝ PRVNÍ JARNÍ DEN, POČASÍ, DÉLKA DNE, STROMY, PRVNÍ JARNÍ KVĚTY, PŘILÉTAJÍCÍ PTÁCI – TÉMATICKÉ VYCHÁZKY DO LESA, POHÁDKA O KVĚTUŠCE (F. HRUBÍN) – ČETBA NA POKRAČOVÁNÍ

LOUČÍME SE S PANÍ ZIMOU, VYNÁŠENÍ MORANY – UNĚTICKÝ POTOK

JAK SE HONZÍK UČIL LATINSKY
TÉMA SVĚTOVÉ JAZYKY, VZDĚLÁNÍ

SEZNÁMENÍ SE S RŮZNÝMI NÁRODNOSTMI, JEJICH JAZYKY (KOLIK JICH ZNÁME?), JAK SE DŘÍVE VĚDOMOSTI PŘEDÁVALY, JAK SE PSALO, VÝROBA PAPÍRU, KNIHA NÁŠ NEJLEPŠÍ PŘÍTEL (PROČ)                                            

 PŘÍSLOVÍ : KOLIK JAZYKŮ ZNÁŠ,TOLIKRÁT JSI ČLOVĚKEM; ŠEVČE, DRŽ SE SVÉHO KOPYTA; MLUVITI STŘÍBRO, MLČETI ZLATO…

CHYTRÁ HORÁKYNĚ – TÉMA CHYTROST A VYTRVALOST

VYUŽITÍ BAJEK EZOPA A LA FONTAINA – HRAJEME SI SE SLOVY, RÝMOVÁNÍ SLOV, HLEDÁME PROTIKLADY, SLOVA SOUZNAČNÁ

PŘÍSLOVÍ : DVAKRÁT MĚŘ, JEDNOU ŘEŽ;  PRÁCE KVAPNÁ, MÁLO PLATNÁ; CHYTRÉMU NAPOVĚZ, HLOUPÉHO KOPNI; CHYTROST NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY

DUBEN : „CO JEZDÍ, LÉTÁ, PLUJE“- MĚSÍC BEZPEČNOSTI“

 • SVÁTKY JARA – VELIKONOCE – LIDOVÉ ZVYKY, OBYČEJE A TRADICE SPOJENÉ  S VELIKONOCEMI, ZAKONČENÉ HLEDÁNÍM VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK
 • MOJE MĚSTO, OBEC, KDE BYDLÍM – POZNÁVÁME DŮLEŽITÉ BUDOVY V OKOLÍ ŠKOLY. VÍM, KDE SE NACHÁZÍ POŠTA, LÉKÁRNA, RADNICE, KRESLÍM JEDNODUCHOU MAPKU BLÍZKÉHO OKOLÍ ŠKOLKY, ZNÁM HLAVNÍ NÁZVY ULIC V NEJBLIŽŠÍM OKOLÍ
 • POLICIE, MP, HASIČI – DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY – VÍM, CO MAJÍ NA STAROSTI, JAK MNĚ MŮŽOU POMOCI, NAUČÍME SE TELEFONNÍ ČÍSLA ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU (150, 155, 158, 112), NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE, SETKÁNÍ S HASIČI, MĚSTSKÝM POLICISTOU

VAJÍČKA OD VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKAZAHRADA ŠKOLKY

NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE PETŘINYSOVIČKY

ČARODĚJNICE, EVELÍNKO, ODKUD LETÍŠ?ZAHRADA ŠKOLKY, ČARODĚJNICKÝ REJ, OPÉKÁNÍ BUŘTŮ, SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE
TÉMA JDEME NA VÝLET, ORIENTACE V MAPĚ

HLEDAT MÍSTA PODLE MAPY, NAUČÍME SE NĚJAKÉ TURISTICKÉ ZNAČKY, CYKLOVÝLETY A PĚŠÍ VÝLETY PO SUCHDOLE PODLE MAPY, KTEROU SI VYTVOŘÍME, VÝLET DO STROMOVKY…  

DRAMATIZACE POHÁDKY S VYUŽITÍM KULIS, MAŇÁSKŮ (LOUTEK);

PŘÍSLOVÍ : PÝCHA PŘEDCHÁZÍ PÁD; S POCTIVOSTÍ NEJDÁL DOJDEŠ; V NOUZI POZNÁŠ PŘÍTELE; VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE…

ZLATOVLÁSKA – TÉMA SÍLA LÁSKY

JAKÉ JSOU PROJEVY LÁSKY, JAK VYPADÁ NENÁVIST, ZLOBA. JAK SE CHOVAT V NEBEZPEČNÝCH SITUACÍCH, SPOLUPRÁCE S MP – NÁVŠTĚVA STRÁŽNÍKA VE ŠKOLCE.

VYUŽITÍ VELKÝCH NÁSTĚNNÝCH OBRAZŮ – VYPRÁVÍME POHÁDKU, POSLOUPNOST DĚJE

PŘÍSLOVÍ : KDO NIC NEDĚLÁ, NIC NEZKAZÍ; LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ; ODVÁŽNÉMU ŠTĚSTÍ PŘEJE; JEDNOU SI DOLE, JEDNOU NAHOŘE.

KVĚTEN : „MAMINKY MAJÍ SVÁTEK“

 • JAKÁ JE MOJE MAMINKA, NAŠE RODINA/STRUKTURA RODINY – KDO PATŘÍ DO MÉ RODINY, BLÍZKÉ I ŠIRŠÍ RODINNÉ VZTAHY – STRÝC, TETA, BRATRANEC, SESTŘENICE… ROLE MAMINKY V RODINĚ, JAK SE NAVZÁJEM CHOVÁME, JAK MŮŽEME MAMINCE POMÁHAT (POVÍDKA „TO NIC“ S. JEDLIČKA), DÁREK PRO MAMINKU, BÁSNIČKY, ŘÍKANKY, PÍSNĚ: „MALIČKÁ SU“, „BESKYDE, BESKYDE“, „CIB, CIB CIBULENKA“
 • MLÁĎATA – DOMÁCÍ A HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘÁTKA – NÁZVY MLÁĎAT HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, ROZDÍL MEZI DOMÁCÍM, LESNÍM, HOSPODÁŘSKÝM ZVÍŘETEM, JEJICH PŘÍNOS PRO PŘÍRODU, PRO ČLOVĚKA, UŽITKOVOST
 • VČELÍ RODINA – ROZVOJ SCHOPNOSTI VÁŽIT SI ŽIVOTA VE VŠECH JEHO FORMÁCH, UŽITEČNOST MALÝCH STVOŘENÍ PRO ČLOVĚKA, PŘÍRODU, ZEMI
 • VÝLET NA KOLE – PROVĚŘENÍ ZNALOSTI JÍZDY PŘED ŠVP

VÝLET ZA VČELIČKAMI (LIBČICE/Vltavou) a NÁVŠTĚVA VČELAŘE – VEVERKY A ZAJÍČKOVÉ, ZAHRADA U LESA

TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
TÉMA ŽIVOTNÍ PŘÁNÍ

JAKÉ JE MÉ PŘÁNÍ, CO PRO JEHO SPLNĚNÍ MUSÍM UDĚLAT, CO PŘEJI DRUHÝM, PLANETĚ ZEMI, ZVÍŘATŮM…

PŘÍSLOVÍ : DOBRÁ RADA NAD ZLATO; LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ; ŽÁDNÝ STROM NEROSTE DO NEBE

ČERVEN : „CO NÁM ZPÍVÁ LÉTO “

 • DĚTI MAJÍ SVÁTEK – MDD – KARNEVAL – ROZVOJ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ, HRUBÁ A JEMNÁ MOTORIKA, HRAJEME SI CELÝ DEN
 • LETNÍ SPORTY – OLYMPIÁDA, ROZVOJ OBRATNOSTI, VYTRVALOSTI, SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ, PRÁCE S MAPOU – VYZNÁŠ SE V NÍ?(TURISTICKÉ ZNAČKY APOD.), PÍSNĚ: OKOLO TŘEBONĚ, UŽ SE TEN TÁLINSKEJ RYBNÍK NAHÁNÍ, KDYŽ JSEM JÁ ŠEL TOU PUTIMSKOU BRANOU – JIŽNÍ ČECHY, PŘÍPRAVA NA ŠVP

ŠKOLA V PŘÍRODĚ (cyklistická)PÍSTINA u Stráže nad Nežárkou

ZAHRADNÍ SLAVNOST ROZLOUČENÍ SE SOVIČKAMI, ŠERPOVÁNÍ, SKÁKACÍ HRAD, DIVADÉLKO, SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ

SŮL NAD ZLATO
TÉMA NEROSTNÉ BOHATSTVÍ ZEMĚ

JAK SE „VYRÁBÍ“ SŮL, JEJÍ DŮLEŽITOST PRO ŽIVOT, ÚCTA K PLANETĚ ZEMI ZA JEJÍ DAROVANÉ BOHATSTVÍ

PŘÍSLOVÍ : CHYTRÉMU NAPOVĚZ, HLOUPÉHO KOPNI; HLAVOU ZEĎ NEPRORAZÍŠ; KONĚ MŮŽEŠ PŘIVÉST K VODĚ, ALE NAPÍT SE HO NEDONUTÍŠ…