Mateřská škola K Roztokům, Praha 6 - Suchdol

OD PONDĚLÍ 16.3. JE PROVOZ MŠ PŘERUŠEN (DO ODVOLÁNÍ)

Vážení rodiče,

v návaznosti na zpřísnění opatření kvůli koronoviru vyhlášením nouzového stavu Vám oznamuji, že

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. – školský zákon a ve spojení s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a též na základě doporučení zřizovatele přerušuji provoz MŠ od pondělí 16.3. do odvolání.

——————————————————————————————————

Zde je stanovisko zřizovatele:

Vážená paní ředitelko,
Vážený pane řediteli,
Rada MČ v návaznosti na zpřísnění opatření kvůli koronaviru vyhlášením
nouzového stavu doporučuje ředitelům mateřských škol zřizovaných
městskou částí Praha-Suchdol, aby ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb.
školský zákon ve spojení s § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním
vzdělávání s účinností od pondělí 16. března 2020 do odvolání přerušili
provoz jimi řízených mateřských škol.
zdravím

Petr Hejl
starosta městské části Praha-Suchdol

—————————————————————————————————————–

Pro vaši informaci – v MŠ bylo dnes t.j. ve čtvrtek přítomno 9 dětí ze 75.

Sledujte prosím web, kde budou zveřejněny aktuální informace k provozu MŠ.

V mezidobí bude v MŠ proveden generální úklid.

V případě dotazů se na mě můžete obrátit prostřednictvím mailu či telefonicky.

Děkuji.

J. Hešíková, 606 474 458, mskroztokum@seznam.cz