Mateřská škola K Roztokům, Praha 6 - Suchdol

PLÁN ČINNOSTÍ – U LESA OD 25.3.

moře

 

BUDEME SE VĚNOVAT OCEÁNŮM A MOŘÍM, NEBOŤ VE ČTVRTEK 28.3. NÁS S TÍMTO TÉMATEM NAVŠTÍVÍ POJÍZDNÉ SFÉRICKÉ  KINO (pojízdné planetárium), kde bude promítání probíhat.

plán_moře_a_oceány_0319