Mateřská škola K Roztokům, Praha 6 - Suchdol
sovaTřídu Soviček, pracoviště v budově ZŠ, v roce 2019/2020 učí:

Ivana Šimáková,
Eva Žitná
a asistentky Dana Herdová
a Radana Polášková

Jména dětí jsou uvedena na nástěnkách v šatnách.