Mateřská škola K Roztokům, Praha 6 - Suchdol

TŘÍDNÍ SCHŮZKY RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ – 11.6. od 17 hod.

VÁŽENÍ RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ,

SRDEČNĚ VÁS SPOLU S KOLEKTIVEM UČITELEK ZVU NA TŘÍDNÍ SCHŮZKY, KTERÉ SE KONAJÍ V ÚTERÝ 11.6. OD 17 HODIN V PŘÍZEMÍ MŠ (budova u lesa).

PROGRAM:

  • PŘEDSTAVENÍ PEDAGOGICKÉHO SBORU
  • ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO TŘÍD (zajíčkové/veveřičky)
  •  JAK TO U NÁS CHODÍ (režim dne, oblečení dětí…)
  • AKCE V PRŮBĚHU ŠK.ROKU – celoroční téma školního roku
  • VÝBĚR ZNAČKY PRO VAŠE DÍTĚ
  • PLATBY  (školkovné – úplata za předškolní vzdělávání, stravné, divadla)
  • DOTAZY

PROSÍM, PŘIJĎTE BEZ DĚTIČEK, JE TO PRO NĚ MOC DLOUHÉ A JEJICH HLÁSKY NÁS RUŠÍ.

DĚKUJI.

J. HEŠÍKOVÁ A KOLEKTIV :.-)))))))))