Mateřská škola K Roztokům, Praha 6 - Suchdol

zajicek

Třídu Zajíčků ve školním roce 2018/2019 učí:
Jaroslava Barková Hešíková,
Petra Vacková 
a asistentka Katka Leitgebová 

Jména dětí jsou uvedena na nástěnkách v šatnách.