Mateřská škola K Roztokům, Praha 6 - Suchdol

ZÁPISY DO MŠ – VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vážení rodiče,

po schůzce s panem ředitelem Zeleným z MŠ Gagarinova a mailovou korespondencí s rodiči dětí, které jsou narozené po 22.4.2016 vám sděluji výsledky přijímacího řízení:

Nejprve začnu čísly:

MŠ přijala 43 žádostí, volných míst je 22 (1 místo přibylo díky budoucímu pracovnímu pobytu v zahraničí jednoho ze stávajících rodičů).

Přihlášky odevzdali rodiče:

–  2 předškoláků (z toho 1 se bude vzdělávat individuálně, tedy se nesníží počet volných míst)

–  1 dítě nar. v roce 2014

– 17 dětí nar. v roce 2015 (z toho se 1 bude  vzdělávat individuálně, tedy se nesníží počet volných míst)

– 23 dětí nar. v roce 2016 (z toho 1 dítě s trvalým pobytem mimo Suchdol).

Z těchto čísel je zřejmé, že mnoho dětí narozených v roce 2016 naší MŠ nebude moci navštěvovat.

Poslední dítě, které bude do naší MŠ přijato, je narozené 6.4.2016.

Do obou suchdolských MŠ (spádové školky městské části Suchdol) podali přihlášku rodiče 8 dětí s preferencí do naší MŠ.

Na jedné straně jsem ráda, že je o naší školku velký zájem, ale na druhé straně pravděpodobně mnoho z vás NERADA zklamu.

Prosím rodiče, aby si uvědomili, že při rozhodování o přijetí z pohledu obou MŠ a jejich zřizovatele (radnice Suchdol) je důležité, aby bylo umístěno do obou školských zařízení co nejvíce tříletých dětí. Bohužel byl na 22 volných míst v naší MŠ letos nepříznivý věkový poměr dětí starších 3.let (nar. zvláště v roce 2015) a dětí narozených v roce 2016, neboť starší děti mají ze zákona i dle našich kritérií přednost před dětmi mladšími (bez ohledu na adresu bydliště v rámci Suchdola). Viz čísla výše.

Situace v MŠ Gagarinova (nejen kvůli rovnoměrnějšímu věkovému rozložení, ale i proto, že je v této MŠ 52 volných míst) byla příznivější, tedy výhodnější i pro děti mladší. Zatímco do MŠ Gagarinova by byly přijaty všechny tříleté děti (nar. do konce srpna 2016 i mladší), do naší školky by byly přijaty děti nar. do února 2016.

Proto jsme se s kolegou Zeleným rozhodli, že všech 8 dětí, které byly u zápisu v obou školkách, budou přijaty do MŠ Gagarinova, aby do naší MŠ mohly být přijaty děti, které byly u zápisu jen u nás. I tak jsme se posunuli v datu narození přijatých dětí do naší MŠ pouze k dubnu 2016.

Rodiče dětí narozených po 6.4.2016 měli možnost využít nabídky k přijetí do MŠ Gagarinova. S těmito rodiči jsem mailovala či telefonovala a jejich rozhodnutí respektuji.

Vážení rodiče,

věřte, že bych ráda přijala všechny děti rodičů, kteří byli u zápisu u nás i těch, kteří podali přihlášku do obou MŠ s preferencí k nám, ale kapacitně nelze všem žádostem vyhovět. Je ale jisté, že všechny 3 leté děti (a starší) mohly být do suchdolských MŠ přijaty. Bylo na zvážení rodičů dětí nar. po 22.4.2016, zda-li výše uvedenou nabídku přijetí do MŠ Gagarinova využijí či ne.

 

PŘIJATÉ DĚTI DLE VĚKU (evidenční čísla):

41 (individuální vzdělávání), 46, 11, 08, 30 (individuální vzdělávání), 35, 44, 45, 27, 28, 19, 38, 39, 13, 04, 16, 10, 29, 24, 02, 01, 34, 40, 37.

 

DĚTI PŘIJATÉ DO MŠ GAGARINOVA (lze této možností využít/nevyužít):

20, 42, 36, 21, 03, 14, 15, 07, 22, 09, 12, 05.

 

DĚTI NEPŘIJATÉ (narozené po 31.8.2016 – s možností případného pozdějšího přijetí do MŠ Gagarinova):

25, 26, 06, 32, 33, 17.

 

DĚTI NEPŘIJATÉ (bydliště mimo m.č. Suchdol)

31.

Pokud máte k rozhodnutí o přijetí dotaz, můžete využít mail: mskroztokum@seznam.cz či zavolejte na 606 474 458.

Jaroslava Barková Hešíková :-), ředitelka MŠ