sovaTřídu Soviček, pracoviště v budově ZŠ, v roce 2019/2020 učí:

Ivana Šimáková,
Eva Žitná
a asistentka Kateřina Leitgebová

Jména dětí jsou uvedena na nástěnkách v šatnách.