Představení školy

skolka11

hlavní budova školky

MŠ K Roztokům je od roku 2003 příspěvkovou organizací, kterou zřizuje městská část Praha-Suchdol.

Jsme 3–třídní škola s počtem dětí 75. Třídy máme pojmenované jako “zajíčci”, “veveřičky” a “sovičky”.
Dvě třídy – zajíčci a veverky – každá pro 25 dětí, jsou v hlavní budově MŠ K Roztokům (dále jen “u lesa”).
Třetí třída – sovičky, respektive předškoláci s kapacitou 25 dětí – sídlí ve budově školy nad knihovnou, na adrese Suchdolská 360.

Třída Zajíčků

třída Zajíčků

Hlavní budova školy se nachází na pomezí chráněného území Roztocký háj – Tiché údolí  svoji zahradou již zasahuje přímo do lesa. Přírodní prostředí využíváme k rozvoji dětské motoriky, orientace v prostoru, přímému poznávání přírody ve všech vztazích a souvislostech i ve výchově dětí k ochraně a péči o životní prostředí.

Pro lepší představu se můžete podívat na následující “virtuální prohlídku“, případně shlédnout “video-prezentaci“.

třída Veverek

třída Veverek

Budova má 2 podlaží, v každém je umístěno jedno oddělení. Obě oddělení – zajíčci a veveřičky – mají svůj vlastní vchod, šatnu a sociální zařízení. Třídy byly v minulých letech průběžně vybavovány nábytkem a hračkami tak, aby poskytly příležitost ke všem typům dětských her, děvčatům i chlapcům, dětem různého věku. Pestrý sortiment hraček rozvíjí jak manuální zručnost, tak i tvořivost a představivost dětí. Samozřejmě, že průběžné doplňování vybavení tříd a nákup nových her a hraček,

Typ rodinného domu umožňuje dětem lehkou orientaci  v celé budově a jejich volný pohyb při zajištění maximální bezpečnosti. Přímý vstup do tříd také umožňuje blízký a bezprostřední  kontakt s rodiči. Tento typ budovy umožňuje skutečně realizovat tzv. rodinnou mateřskou školu – děti se znají navzájem, stejně tak se učitelky mohou střídat v obou odděleních, tedy dochází k úzké vzájemné vazbě všech učitelek a všech dětí, i všech učitelek a všech rodičů.

Škola má, včetně dislokovaného pracoviště Soviček, 9 zaměstnanců.

Pedagogický sbor tvoří  zkušené a kvalifikované učitelky: Ivana Šimáková, Helena Gürlichová, Eva Žitná, Petra Vacková, Marcela Růžičková a ředitelka Jaroslava Barková Hešíková. Ředitelka školy má VŠ vzdělání se specializací na mateřskou školu. Pedagogický sbor doplňují asistentky Katka Leitgebová (třída zajíčků), Zuzka Černá  (třída veverek), Dana Herdová a Radana Polášková (třída soviček).

Dětem se věnují i provozní zaměstnanci – kuchařka Blanka Bůžková a školnice Veronika Kršková. Na 0.25 úvazku pomáhá hospodářka ŠJ Jitka Olejníková. O sovičky se starají paní kuchařka Markéta Prokešová a uklízečka Martina Měřínská.

Školní kuchyně nabízí dětem vyváženou stravu odpovídající poznatkům o racionální výživě s velkou akcentací na dostatek zeleniny a ovoce a dodržování pitného režimu (děti mají v průběhu dne k dispozici zásobník s vodou, která se pravidelně vyměňuje). Dle nabídky a finančních možností zařazujeme do jídelníčku i bio potraviny (kuře, luštěniny).

IMG_0491IMG_0487Zahrada je rozměrově menší, ale poskytuje dostatek příležitostí k různým druhům pohybových aktivit (lezení, prolézání, gymnastika, jízda na tříkolkách, koloběžkách a kolech, kopaná a další míčové hry), ale i tvořivých a námětových her.

Pravidelné akce a aktivity:

Děti 4-6leté absolvují i letos tříměsíční plavecký výcvik v dětském vyhřívaném bazénu v Tuchlovicích.

Listopadové přespání ve školce s noční bojovkou (odměna sv. Martina) připravuje nenásilně děti na květnový týdenní pobyt ve škole v přírodě bez rodičů. Přespání ve školce ještě zopakujeme na jaře, vždy má u dětí i rodičů ohromný úspěch.

Škola ctí tradice našich předků. Ve spolupráci s rodiči  oslavíme Vánoce tradičními besídkami s vánočním programem a koledami.

Nebude chybět ani setkání s Mikulášem a čertem.

Koledy si také zazpíváme s našimi seniory z Horizontu.

Předzvěstí blížících se velikonoc bude Masopustního rej nejen ve školce, ale potěšíme zpěvem pana starostu, paní květinářku i lékárníky a další pocestné (viz fotogalerie z let minulých).

Jaro u nás začne malováním na okna a vynášením Moreny do Únětického potoka.

Pravidelně vítáme nové občánky Suchdola. Fotky z loňského vítání jsou také ve fotogalerii.

S čarodějkou Evelýnkou se setkáme již potřetí! Vždy se seznamujeme s novým světadílem, odkud k nám přilétá. Toto  setkání všech na zahradě přináší i soutěž pro maminky – o nejkrásnější báseň klobouk, mošnu (klokaní tašku), Evelýnka ty nejšikovnější maminky odmění.

Den matek bude příležitostí k posezení a zazpívání si všech společně. Určitě vyrobíme zajímavý dárek.

Den tatínků dá volno maminkám. Tatínkové, budou-li chtít,  připraví dětem pestrý program na celé dopoledne v Roztockém háji. Tedy snad se nějaký šikovný tatínek najde.

Jarní Týden domácích mazlíčků bude příležitostí k seznámení se s domácími zvířátky dětí a potěšením se s nimi.

Škola v přírodě je neformálním završením školního roku.

Každý měsíc máme ve školce divadla, předškoláci jezdí MHD na divadelní představení do divadla U Hasičů, Gong aj.

Výlety pro nejstarší děti pořádáme i po Praze – na Hrad, jízda historickou tramvají, za ekologií v rámci grantu „Můj domov je zde na Zemi“ se v prostorách školky i mimoni (např. ve Stromovce) seznámíme se zajímavě vytvořenými programy zástupců Lesy hl. m. Prahy či Eko-domov. Pohled z Petřínské rozhledny se dětem jistě bude líbit. To jen s předškoláky.

V dnešní přehuštěné dopravě je cesta MHD víceméně nebezpečná, zvl. pro menší děti. Tady nám musí pomoci rodiče. Bude-li zájem, mohou sovičky jet na cyklovýlety po Suchdole.

Všechny akce budou na webu a nástěnkách.

Odchod předškoláků do ZŠ bude další příležitostí k oslavě a setkání všech dětí a rodičů, prarodičů při hudbě – zahradní slavnost se stužkováním budoucích školáků je důvodem k slzičkám jak u rodičů, tak i učitelek. Loučení je vždy dojemné…

Jarní a podzimní brigády spolu s rodiči a dětmi MŠ zaměřené na zvelebení zahrady slouží ke vzájemnému poznávání. Táborák v závěru brigády je příjemnou a radostnou událostí pro všechny zúčastněné.

JAK SE DĚTI U NÁS UČÍ:

– učí se v podnětném a vlídném prostředí zaměřeném na dítě
– učí se vlastním tempem a svým vlastním způsobem
– učí se od konkrétního k abstraktnímu
– učí se nové po zvládnutí předchozího
– učí se spontánně a bez úsilí
– rozvíjí svůj pozitivní obraz o sobě
– učí se smysluplně a radostně nakládat s časem
– mají volnost projevit své upřímné city, které vyvěrají z hloubky jejich čisté duše
– rozvíjí své sebepřijetí a úctu k sobě, k druhým, k planetě Zemi, ke světu a Vesmíru.

A CO SE UČÍ DOSPĚLÍ?

Učí se nalézat a prožívat ctnosti, které má v sobě každý, jen děti je však umějí projevovat – přirozenost, opravdovost, nevinu a spontánnost.

Mgr. Jaroslava Barková Hešíková 🙂
ředitelka MŠ K Roztokům