ČÍSLO ÚČTU PRO PLACENÍ STRAVNÉHO :

35-170741389/0800

celodenní strava pro děti od 3 do 6 roků: 40,-Kč/den
celodenní strava pro děti nad 6 roků: 45,-Kč/den

ČÍSLO ÚČTU PRO PLACENÍ RODIČOVSKÉ ÚPLATY (ŠKOLKOVNÉ) A DIVADEL:

170741389/0800

Výše platby za předškolní vzdělávání (školkovné) činí 750,- Kč/měsíc
Příspěvek na divadla je 800,- Kč/rok.