Provozní řád:

I. Údaje o zařízení

Mateřská škola K Roztokům 879/77, 165 00 Praha- Suchdol
Telefon : 220 921 707, 606 474 458
Dislokované pracoviště Suchdolská 360, tel. 725 118 492
E-mail : mskroztokum@seznam.cz
IČ: 70992231
Ředitelka : Mgr. Jaroslava Barková Hešíková
Zastupující učitelka : Ivana Šimáková

Typ školy: Celodenní péče, 2 heterogenní oddělení (v hlavní budově u lesa), 1 oddělení předškolních dětí (dislokované pracoviště v budově ZŠ, Suchdolská 360), 25 dětí v každém oddělení

Stanovená kapacita: 75 dětí

Provozní doba: 7:00 – 17:00 hod.

Činnosti společné pro děti a rodiče :
Nepravidelné činnosti – jsou v kompetenci rodičů – pokud mohou a mají zájem:
v dopoledních a odpoledních hodinách – společné hry, společná tvorba atd.
Příp. návštěvy v rodinách při oslavě narozenin dítěte.
Pravidelné – účast rodičů a spoluúčast a pomoc u akcí:
Brigády (jaro/podzim), drakiáda, sv. Martin- lampionový průvod+ přespání ve školce, vánoční besídky (vánoční posezení se zdobením perníků a výroba jiných vánočních výrobků), vánoční zpívání seniorům, jarní vítání občánků, vystoupení pro Svaz žen, masopustní průvod Suchdolem + karneval ve školce, vynášení Morany k Únětickému potoku, rej čarodějnic na školní zahradě, Den matek (krátké pásmo), Den tatínků (sobotní sportovní akce zorganizovaná tatínky – najdou-li se aktivní tatínkové), Den domácích mazlíčků (přineseme do školky zvířátko), Zahradní slavnost – rozloučení se školkou.

II. Režimové požadavky

Průběh denních činností dětí je popsán ŠVP

Třídy: vytápění je plynové, teplota je automaticky regulována a nastavena na 22°st.C. Větrání tříd během provozu zajišťují podle potřeby učitelky, v zimě krátkodobým vydatným vyvětráním, v letních měsících průběžně.

Nástup dětí do MŠ: do 8:30 hod. a dle potřeby kdykoliv po předchozí dohodě s pedagogy.

Spontánní hra a řízené činnosti pedagogem: vyplývají ze situace, motivace a potřeb dítěte.

Pohybové aktivity: dle potřeby dítěte – možnost cvičení v průběhu celého dne, hudebně-pohybové hry zařazujeme v průběhu dne dle přání či ke kultivaci případné agresivity dětí či odreagování se od případné jednotvárné činnosti.

Zahrada: Zahrada je podle potřeby užívána od 8 do 13 hodin, odpoledne od 14:30 do ukončení provozu. Je-li pobyt na školní zahradě součástí výchovně vzdělávacích činností dětí předškolního věku, je pobyt na zahradě časově neomezený. Odpoledne mohou zahradu užívat společně s dětmi rodiče i děti naši mateřskou školu nenavštěvující. Za bezpečnost dětí po příchodu rodičů zodpovídá rodič.
Kropení písku provádí dle potřeby školnice, která se stará i o čistotu a schůdnost chodníků uvnitř areálu školy. Učitelky po odchodu ze zahrady zajistí pískoviště sítí, uzamknou zahradní domeček, zkontrolují areál školy.
Sportovní zařízení – průlezka a skluzavka, houpačka, odrážedla, koloběžky, trampolína, mašinka, domeček, kreslení křídami na chodník, chůze na dětských chůdách, pískoviště, travnaté plochy na fotbal a jiné míčové hry apod.

Pobyt venku: Učitelky jsou povinny zabezpečit, aby děti byly co nevhodněji oblečeny dle počasí, tedy minimalizovat možnost podchlazení či přehřátí organizmu dětí s přihlédnutím k nabídce oblečení, které rodiče pro děti připravili. Před odchodem z šatny učitelky překontrolují, jak jsou děti upravené (zastrkané tílko, zavázané boty apod). Rodiče spolupracují s rodiči tak, aby v sáčku dětí bylo k dispozici obledčení vrstevnaté a bylo možno je individuálně upravovat.
Délka pobytu venku : je podmíněna rozptylovými podmínkami, informace
mohou být dle zájmu předávány denně rodičům.
Zimní období : 10:15 – 11:30(zajíčci, sovičky), 11:45 (veverky).
Letní období : 10:00 (i dříve) – 11:45 (12:00)
Všechny činnosti lze převést na zahradu či do lesa.

Odpočinek:
od 13:00 – 13:30 hod. – pohádka, rozhovory, poslech hudby
od 13:30 – 14:00 hod. – individuální práce s předškoláky(u zajíčků, soviček)
od 13:45 (i dříve) – klidové činnosti pro nespavé děti.
Délka odpočinku/spánku je individuální, respektujeme potřeby odpočinku/spánku každého dítěte. Minimální čas na odpočinek je cca půl hodiny.
Lehátka se rozkládají cca 1 hodinu před odpočinkem v 1. patře u veverek, v této době se ložnice důkladně vyvětrá. Děti předškolního věku mají svůj program v dolní třídě u zajíčků. Sovičky ve své třídě.
Po odpočinku „spinkáčků“ si děti pyžamo rozkládají na postel, aby provětralo.
Lehátka se uklízejí po 14:30 hodině.

Stravování:
Jídlo je připravováno ve vlastní kuchyni školy. Kuchařka dbá v mezích technických možností všech zásad šetrné technologie přípravy stravy.
Dopolední svačina je vydávána od 8:45 do 9:15 hodin. Děti se samy obsluhují, nápoj nalévá dle volby dětí učitelka.
Oběd se vydává od 11:55 (v létě od 12h) do 12:30 hodin. Polévku nalévají učitelky, příp. se děti obsluhují (příbor, ubrousek). Druhé jídlo se vydává u výdejního okénka kuchyně. Děti se s kuchařkou domlouvají na velikosti porce.
Odpolední svačina je podávána od 14:30 do 15. hodin. Průběh svačiny je stejný jako dopoledne. Zdravá skladba jídelníčku je pravidelně kontrolována dle spotřebního koše OŠK.
Dodržování pitného režimu – děti mají po celý den k dispozici vodu ve skleněné nádobě (možno doplnit pomerančem či jiným ovocem), kde se voda pravidelně obměňuje. K dispozici jsou barevné kelímky, použité nádobí se ukládá stranou.
Respektování zákona 258/2000 sb., v platném znění a §23 ve spojení s vyhláškou 108/2001 a vyhláškou 137/2004 Sb.

Otužování: Vhodné oblékání, jak v MŠ, tak i na pobyt venku (ve spolupráci s rodiči), v létě sprchování dětí na zahradě.
Pokud rozptylové podmínky dovolí, jsou děti venku co nejdéle a za každého počasí. Proto je nutné mít v šatně trvale k dispozici holinky a pláštěnku, náhradní prádlo, punčocháče, ponožky apod.
Místnosti se pravidelně větrají.
Pohybové chvilky ve třídách, plavání, hry na zahradě – tříkolky, prolézačky, kopaná atd.
Správný návyk při smrkání, používání papírových kapesníků.
Dodržování rekonvalescence dítěte, spolupráce s dětskou lékařkou.

Plavání: – 1 x týdně bazén Tuchlovice (dle zájmu dětí 4-6 leté), 3-měsícní kurz

III. způsob nakládání s prádlem a úklid : dle vyhlášky 108/2001 Sb.

Uskladnění lůžkovin: skříně pro čisté prádlo
Použité prádlo : v koši
Praní : Zabezpečuje prádelna, čisté prádlo dostáváme zabalené v igelitové folií.
Drobné prádlo – oblečení na panenku atd. pere personál doma.
Výměna prádla :
– ručníky – 1 x týdně (pondělí a dle potřeby)
– lůžkoviny – 1 x měsíčně a dle potřeby
– pyžama – 1 x týdně (pátek)
– ubrusy – 1 x týdně a dle potřeby
– záclony a dekoračky – 2 x ročně a dle potřeby.
V průběhu letních prázdnin se deky vyperou a usuší na volném vzduchu, polštáře se důkladně vyvětrají venku na sluníčku. Tato aktivita je možná i v průběhu slunečních dní jara a léta.
Úklid: se provádí namokro a rozsah a frekvence jsou upřesněny v pracovní náplni školnice/uklízečky.
Během vánočních a hlavních letních prázdnin se provádí celkový úklid všech prostor školky.
Mytí oken je zajišťováno dodavatelsky 3x ročně.

Provozní řád je možné stáhnout i ve formátu PDF zde.

IV. provozní řád zahrady MŠ K Roztokům

Provozovatel školní zahrady: Mateřská škola K Roztokům 879/77, Praha-Suchdol
Kontakt: tel.: 220 921 707
email: mskroztokum@seznam.cz

Hrací plocha a veškeré hrací prvky slouží pouze k účelům MŠ. Zahradní areál je určen k pobytu a hrám dětí pouze v přítomnosti učitelky MŠ a při společných akcí (zahradní slavnost, čarodějnice, brigády apod.) pod dohledem rodičů.

Při společných akcích rodiče zodpovídají za zdraví a bezpečnost svých dětí.

Zahrada MŠ je uzavřena (celý areál je oplocen) a pedagogové mají přehled o hrajících dětech na uvedené ploše.

Pro veřejnost je zahrada MŠ uzavřena. Rodiče dětí jsou povinni řídit se pokyny provozovatele.

Provozní doba zahrady mateřské školy: od 7:00 hod. do 17:00 hod.

Denní úklid venkovní hrací plochy:

 • úklid odpadků z plochy zahrady
 • úklid a podle potřeby přehrabání pískoviště v doskočišti
 • hrabání a odstranění listí v okolí vchodů a pískoviště
 • pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků

Průběžná péče o herní prvky:

 • okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad a nedostatků
 • nátěry dřevěných prvků dle potřeby

Péče o zeleň:

 • sekání a úklid trávy – dle potřeby
 • drobné prořezy keřů a dřevin – dle potřeby
 • hrabání a úklid listí – dle potřeby
 • zametení chodníků a hrací plochy – dle potřeby (provádí školnice)

Údržba doskočiště:

 • Přehrabávání písku v doskočišti (odstranění hrubých nečistot)
 • V letním suchém období ráno a odpoledne – kropení
 • 1x za 2 roky výměna písku (v měsíci srpnu), používá se písek kopaný, písek je vyměňován smluvní firmou s dodáním protokolu o nezávadnosti písku

Roční revize herních prvků:

 • Provozní kontrola se provádí 1x ročně (písemná zpráva)

Případná oprava:

 • záruční opravy provádí dle smlouvy výrobce a dodavatel

Bezpečnost dětí:

Za bezpečnost dětí při pobytu venku zodpovídají učitelky. Denně poučí děti o bezpečném používání herních prvků. Učitelky organizují činnosti tak, aby i preventivně předcházely úrazům. Před ukončením pobytu venku je povinnost dětí a učitelek uklidit veškeré hračky a uložit do zahradního domku pod uzamčením. Školnice průběžně kontroluje celkový stav zahrady.

Venkovní vybavení – budova u lesa:

 • 3 ks pružinové houpačky
 • 1 ks šplhací sestava/průlezka
 • 1 ks skluzavka
 • 1 ks hnízdo (houpačka)
 • 1 ks vláček
 • 1 ks domeček
 • 1 ks trampolína
 • 1 ks tabule na kreslení
 • 1 ks dřevěné posezení (stůl, lavice, židle)
 • 1 ks zahradní domek
 • 1 ks pítko pro ptáčky, krmítko

Venkovní vybavení – zahrada u školy (sovičky):

 • 1 ks šplhací sestava/průlezka
 • 1 ks průlezka opičí dráha
 • 1 ks kladina
 • 1 pískoviště
 • 1 ks pružinová houpačka
 • 1 ks tabule
 • 2 ks basketbalových košů
 • 1 ks stůl a dřevěná lavice
 • 1 ks zahradní domek
 • 1 ks hmyzí domeček

Zásady při používání herních prvků:

 • pružinové houpačky – 1 sedící dítě
 • pružinové houpačky s dvěma až čtyřmi sedáky – nepřetěžovat více dětmi
 • skluzavka – sjezd v sedu, neběhat a nešplhat v opačném směru
 • průlezka – používat pod dozorem učitelek
 • tabule – kreslení křídami
 • závěsná houpačka typu hnízdo – používat pouze v sedu, držet se jen po stranách
 • chůze po kladině se záchranou, po zvládnutí je možná jen vizuální kontrola
 • chodníky se používají zejména pro jízdu na koloběžkách, kolech, odstrkovadlech a na kreslení křídou

Každý, kdo vstupuje do areálu MŠ, je povinen udržovat čistotu a pořádek, neodhazovat papíry a odpadky na zem, neničit zařízení MŠ.

V celém areálu je přísný zákaz kouření, konzumace alkoholu, užívání návykových látek. Rozdělávání ohně je povoleno pouze v místě tomu určeném (ohniště) vždy pod dozorem dospělé osoby.

Do areálu MŠ není z hygienických a bezpečnostních důvodů dovoleno vodit psy ani jiné domácí mazlíčky.

Kola a koloběžky se odkládají a uschovávají na místě k tomu určeném (podél zdi).

Pobyt na školní zahradě sourozenců dětí je povolen pouze v doprovodu rodičů na základě dohody s pedagogem. Po obědě je nutné zahradu opustit v době, kdy se děti ukládají k odpolednímu spánku (nejdéle však v 13:15 hodin). Za zdraví a bezpečnost svých dětí odpovídají rodiče.

Rodiče dětí jsou povinni řídit se pokyny provozovatele.

Při porušení pravidel tohoto Provozního řádu má zástupce provozovatele právo vykázat návštěvníka z areálu MŠ.

Provozní řád zahrady je možné stáhnout i ve formátu PDF zde.