V naší škole realizujeme projekt s názvem
MŠ K Roztokům – polytechnická učebna (reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001082).

Cílem projektu je zdokonalování dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky, osvojování si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností, součástí projektu je děti naučit správným pracovním návykům, používat jednoduché nástroje, seznámit je s různými materiály a také s postupy a technikami jejich zpracování.

Předmětem projektu je rekonstrukce suterénu školky a jeho přeměna na polytechnickou učebnu. Dále pořízení nutného vybavení (ponk/hoblice, skříňka, pojízdné kontejnery, lavička, poličky, závěsný systém, vrtačky, tavné pistole).

Projekt MŠ K Roztokům – polytechnická učebna je spolufinancován Evropskou unií.


EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a invetiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR