Denní režim

Provoz MŠ začíná v 7:00 hod. ve třídě v přízemí, provoz začíná učitelka 2. oddělení (veverky). Následně přichází učitelka 1. oddělení (zajíčkové) a učitelka 2. oddělení si odvede děti (veverky) do své třídy v patře. Organizace tříd je stejná nebo velmi podobná v obou třídách. Děti si zajišťují všechny činnosti samy (příprava stolování, ustlat postel, uklidit talíř, vzít si příbor, zalít kytky, přidat si jídlo v kuchyni, vylít vodu z malování do umyvadla, vyprat štětce, vytřít podlahu, osprchovat kytky rozstřikovačem, zamést podlahu atd.)

DOPOLEDNE

Nabídka činností:
– aktivity přirozeného života na stolech – třídění, přelévání, – lepení, vázání, doplňování, přesypávání…
– didaktické pomůcky – uloženy v policích ve výši očí dětí nebo ve skříni, odkud je vybere pí. učitelka pro dítě knihy a časopisy, grafomotorické listy a omalovánky – vše v dosahu dětí
– pokojíček, obchod
– konstruktivní stavebnice – k dispozici v herně dle výběru u molitanových lehátek – sportovní nářadí a náčiní

Do 9:00 hod. scházení dětí – individuální práce s dětmi, spontánní hra, práce s přírodninami a dalšími materiály, molitanová lehátka, námětové hry (na školu, domácnost, obchod apod.) Od 8:459:15 probíhá hygiena a příprava svačiny, svačina. Se svolením učitelky děti pouze přeruší hru, jdou si umýt ruce, odcházejí samostatně, v umývárně učitelka nebo školnice kontroluje dodržování hygienických návyků.

Děti si nabízejí jídlo ze stolu, kde mají připravené talíře, čaj/mléko, pečivo a ovoce/zeleninu. Vybírají očima a vybranou svačinu si dají na talíř samy. Mají možnost vybrat si chleba s pomazánkou či nikoliv, rovněž i nápoj. Čaj a voda v zásobníku jsou k dispozici po celý den. Děti si sedají ke stolům tam, kam si prostřely své barevné prostírání (uloženo v zásuvce ve skříni). U jídla se nemluví, děti se o přídavky hlásí bez vykřikování. Po skončení svačiny odnesou nejdříve talíř do vozíku, pak hrneček či skleničku. Zasunou židli a jdou se po svačině umýt a dohrají si hru. Na pokyn učitelky (zvoneček) v cca 9.25 uklízejí hračky a sednou na „domeček“ (obrázek) na koberci či lavičku. Hospodáři kontrolují úklid a hodnotí jeho provedení.

Od 9:3010:00 začíná skupinová práce v kruhu či prostoru herny, třídy dle připraveného programu k tématu týdne, který visí od pondělí každého týdne na nástěnce. Závěr je vždy spojený s hrou dramatickou, pohybovou, hudebně pohybovou. Je dodrženo pravidlo střídání činností tak, aby děti pouze neseděly v kruhu, ale aby bylo učení globální.

10:0011:30 příprava na vycházku, vycházka (v letním období odcházejí děti na vycházku dříve, dle počasí). Děti ve skupinách postupně odcházejí do umývárny a pak do šaten. V šatně si každé dítě sedne na své místo a obléká dle domluveného postupu své svršky: kalhoty, svetr, bundu, boty, čepice, rukavice. Kdo je hotov, jde k učitelce, aby provedla kontrolu zastrčených triček a tílek do kalhot, zavázaných bot a popř. upravila svršky dětí. Velké děti pomáhají malým dětem. Kdo potřebuje pomoci, požádá učitelku či školnici. Děkujeme a poprosíme dospělé. Oblečené a zkontrolované děti posílá učitelka k přední části zahrady (nízké houpačky), aby se nezpotily. Na vycházku se u branky řadí děti do dvojic, učitelka provede poslední kontrolu oblečení dětí. Do lesa děti jdou/běží individuálně, ve dvojicích, skupinkách a vždy se zastaví na tzv. „čekacím místě“ než dojde učitelka se všemi dětmi. Se svolením učitelky děti směřují k další „čekací stanici“. Po návratu z vycházky si děti postupně sedají na svá místa. Postup při svlékaní: rukavice, čepice, kabát, boty, kalhoty, svetr. Děti nahlásí příp. mokré oblečení, boty, které učitelka dá sušit na topení. Svlečené věci jsou obrácené na líc, složené na poličky či do sáčků. Učitelka provede kontrolu, úpravu.

OBĚD

zajíčci 11:4012:00

veverky 12:1012:30

Děti postupně odcházejí do umývárny a pak do třídy, kde si sednou ke stolu. Učitelky a školnice provádějí kontrolu oblečení, dodržování hygienických návyků v umývárně a umytých rukou. Děti se před jídlem vysmrkají. Polévku rozdává učitelka, děti si tichým hlasem žádají o velikost porce. Talíře děti individuálně ukládají do vozíku. Kontrolu provádí školnice. Pro druhé jídlo si děti chodí k vydávacímu okénku, na velikosti porce se dohodnou s kuchařkou. Děti se nenutí k jídlu, je respektován jejich stravovací režim a návyky. Přejeme si, aby dítě jídlo alespoň ochutnalo. Po snězení jídla odnese dítě nejdřív talíř s příborem do vozíku, pak skleničku na tác.

V případě, že dítě jídlo nesnědlo, odnese zbytky do vozíku-nádoby na zbytky. Samotné či s pomocí školnice/učitelky vysype zbytky do připravené nádoby. Tento akt se děti na začátku školního roku učí denně, aby ho za nějakou dobu zvládly naprosto samy a bez nasypání zbytků mimo nádobu. Po skončení oběda si děti utírají pusu ubrouskem, který vyhazují do koše a odcházejí se jednotlivě umýt do umývárny a pak do třídy, kde si vyberou klidnou hru (máme plné bříško).

Poté přicházejí na oběd do spodní třídy veverky z horního patra, které si po dobu oběda zajíčků hrály klidné hry. Po dobu oběda veverek, které přicházejí po úklidu dolní třídy a novém prostření stolů, si zajíčkové hrají klidné hry. Po skončení oběda veverek si jdou zajíčkové vyčistit zuby. Dozor zde zajišťuje jedna z učitelek. Děti si samy dávají pastu na kartáček. Při utírání do ručníků sundávají ručník z věšáčku.

12:0012:30 (veverky 11.45 – 12.10) následují klidové činnosti v herně – na koberci, didaktický materiál, pexeso, knihy, kreslení či grafomotorika.

12:3013:00 úklid her, čištění zubů, přesuny dětí (spinkáčkové od Zajíčků a Veveřiček odpočívají v 1. patře).

ODPOLEDNE

13:0014:30 příprava na odpočinek, odpočinek.

Složení oblečení na židličky (na líc, srovnané), oblékání pyžam, výběr plyšáka na odpočinek, pak následuje pohádka nebo četba na pokračování. Rovněž je možné zařadit do této doby poslech klasické hudby s příběhy např. Klasika před školou.

13:1514:30 hod. je vyhrazena pro děti, které usnou. Respektuje se délka jejich spánku, vstávají, až se samy probudí. Děti, které neusnou, mají od 13:45 klidové činnosti ve třídě. Děti vstávají individuálně, takže odpoledne může učitelka pracovat s malou skupinou či jednotlivci. Předškolní děti mají program pro přípravu na školu v době od 13:30 – 14:00 v dolní třídě. Od 14:15 předškoláci svačí.

Spinkáčkové svačí od 14:45 do 15 hod.

15:0017:00 (veverky do 16 hodin ve své třídě) mají děti volný výběr her ve třídách, v létě v areálu celé mateřské školy. Rovněž v této době probíhají kroužky (od 15-15.30hodin). Děti jsou vedeny k tomu, aby byly samostatné ve všech prostorách školy a dodržovaly dohodnutá pravidla. Proto nedochází k zbytečnému řazení, čekání, ale děti všechny činnosti vykonávají individuálně.