Mateřská škola K Roztokům, Praha 6 - Suchdol

Aktuální info ke koronaviru – opatření trvá i nadále

Vážení rodiče,

i když nemáme hlášen žádný případ onemocnění i nadále trvá, v souladu s doporučením našeho zřizovatele (suchdolské radnice) a Krizového štábu Prahy 6, pod který naše MŠ spadá, PROSBA O PONECHÁNÍ SI DĚTÍ DOMA, POKUD JSTE V PRŮBĚHU JARNÍCH PRÁZDNIN NAVŠTÍVILI RIZIKOVÉ OBLASTI.

Ponechání si dětí doma ještě další týden (pokud je to možné) je důležité v souvislosti s inkubační dobu onemocnění.

Prostory MŠ jsou průběžně dezinfikovány a větrány, děti i personál dodržují zvýšená hygienická opatření.

Zachovejme klid a dodržujme i v rodinách doporučená opatření Hygienické stanice či Ministerstva zdravotnictví.

J. Hešíková

P.S. Doporučení Krizového štábu Prahy 6 je k dispozici v MŠ.