Mateřská škola K Roztokům, Praha 6 - Suchdol

KRÁSNÉ LÉTO A DOTAZNÍK

 

obr. sluníčko smějícíMILÍ RODIČE,

PŘEJEME VÁM, ABYSTE SI SPOLU S DĚTMI  UŽILI POHODOVÉ LÉTO, PLNÉ SLUNÍČKA (přiměřeně) A ZÁŽITKŮ (bez karambolů).

SOUČASNĚ VÁS PROSÍME O VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉHO DOTAZNÍKU (na liště v odkazu „PRO RODIČE“), KTERÝ NÁM BUDE POMŮCKOU V TOM, CO JE PŘÍP. POTŘEBA V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE UPRAVIT, ZMĚNIT.

TĚŠÍME SE I NA VAŠE NEOTŘELÉ NÁPADY A NÁMĚTY.

Jaroslava Hešíková a spol. :))))))))))))))))))