PROVOZ MŠ V DOBĚ KORONAVIROVÉ – od 11.5.-21.5. JEN U LESA

Vážení rodiče,

jistě jste už v médiích slyšeli (můžete si je přečíst viz dokumety níže) o podmínkách pobytu dětí v MŠ.

Z doporučených pokynů z metodického materiálu MŠMT zdůrazňuji toto:

 • při příchodu a pobytu rodičů s dětmi v šatně či v areálu MŠ musí mít rodiče roušky
 • roušky nechte dětem v šatně, pokud půjdeme mimo šk. zahradu, roušky si děti nasadí
 • děti a pedagogičtí pracovníci roušky v prostorách MŠ nosit nemusí
 • nevytvářejte hloučky a pokud je to možné, nezdržujte se v šatně či na školní zahradě. Dítě můžete u vstupních dveří předat pí učitelce či paní školnici (veverky)
 • prostory MŠ byly uklizeny, vydezinfikovány, budeme dodržovat zvýšené hygienické požadavky (opakovaná dezinfekce klik dveří, spínačů světla, WC, vodovodních kohoutků, časté větrání, vysypávání odpadkových košů…). Mnoho z těchto opatření se dodržují i při běžném provozu
 • děti si při příchodu a v průběhu dne budou častěji umývat ruce, u stolování budou obslouženy zaměstnanci MŠ (nebudou si samy nabírat ovoce, zeleninu, vybírat příbory apod.)
 • pokud dítě bude při příchodu do MŠ vykazovat příznaky infekce dýchacích cest, nesmí do MŠ vstoupit
 • žádáme rodiče, aby pečlivě zvážili, zda-li dítě či někdo z rodiny nespadá do rizikové skupiny (podrobné info jsou v materiálu MŠMT)
 • při prvním vstupu do MŠ rodiče předají (či dostanou k vyplnění) čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (viz příloha níže)
 • do 21.5. BUDE PROVOZ POUZE V BUDOVĚ U LESA, a to z důvodů personálních – bezproblémové zajištění provozu (všechny asistentky a paní uč. Marcelka jsou doma se svými dětmi školou povinnými) a stravovacích (u soviček v ZŠ se nevaří). O děti budou pečovat: pí uč. Petra, Helča, Ivanka, Evička a Jarka.
 • od 25.5. budou sovičky ve své třídě v ZŠ. Předpokládáme vyšší účast dětí (sourozenci nastoupí do ZŠ) a zajištěné stravování školní kuchyní
 • dětí je přihlášeno cca 32. Někteří rodiče na sms zprávu nereagovali, takže nevíme, jaký počet dětí bude skutečný. Předpokládáme, že ti, co se neozvali, nepřijdou
 • děti budou rozděleny do 2 tříd a složení skupin by se nemělo měnit. Počítáme s tím, že sourozenci budou v jedné třídě. Ostatní rozdělíme, pokud to půjde, dle přání. Tedy se svými dětmi jděte buď do šatny veverek či zajíčků či se dohodněte s pí učitelkou
 • zvažte, zda-li je účast dítěte v této komplikované době v MŠ nezbytná, nutná
 • zatím není zřejmé, jak to bude s výplatou ošetřovného. Prozatím se ministerstva na řešení nedohodla. Sledujme tedy informace v médiích.

  Věříme, že pobyt ve školce bude probíhat pohodově, bez komplikací a že si vzájemně vyhovíme tak, aby si zbytek školního roku děti hezky užily.

  Dle vývoje  situace ohledně uvolňování koronavirových opatření budeme zvažovat příp. další aktivity (rozloučení se sovičkami, třídní schůzky).

  Školu v přírodě a zahradní slavnost bohužel budeme muset oželet.

  J. Hešíková 🙂

  Provoz MŠ v době koronaviru

 • Čestné prohlášení